meer criteria

Heeft u grond in eigendom die kan verkaveld of gesplitst worden en die u wenst te verkopen?

Bent u samen met anderen eigenaar van grondpercelen of andere
onroerende goederen, en wenst u uit onverdeeldheid te treden zodat elk zijn deel krijgt?

Vreest u dat de zgn. 'Betonstop' in Vlaanderen afbreuk zal doen aan de verkoopwaarde van uw bouwgronden, toekomstige vastgoedprojecten of verkavelingen?

Wenst u deskundig advies en begeleiding over de eventuele verkavelingsmogelijkheden van uw grond?

Bent u eigenaar van een grond en wilt u graag (mee) investeren in een verkavelings- of nieuwbouwproject dat u een mooi rendement kan opleveren?

Kom bij ons langs voor een vrijblijvend gesprek over een mogelijke samenwerking.

Wij kunnen u tevens in contact brengen met waardige en ervaren vastgoed- en bouwpartners
of investeerders die steeds naarstig op zoek zijn naar interessante project- of verkavelbare gronden.

Ons team van vastgoedexperten staat klaar om u met raad en daad bij te staan.

Wenst u graag vrijblijvende info?

CONTACTEER ONS